Screen Shot 2022-03-01 at 12_edited.jpg
Screen Shot 2022-03-01 at 12.12_edited.jpg

משפחת רוטלוי

Screen Shot 2022-03-13 at 10.38_edited.jpg

עבדתי עם הילה באופן צמוד על הסרט המשפחתי שלנו במשך שנתיים.  להכניס משהו לתוך הקרביים המשפחתיים זה משהו שעד שאינך עושה אותו קשה להבין עד כמה הוא מורכב. ששייכים לשבט ולאלו שיצטרפו אליו בדורות הבאים.

 

בתום הסרט, עם קבלת המוצר הסופי, עוד בזמן ההקרנה הבנו כולם איזה אוצר גלום יש לנו ביד. חיים מתועדים, של עצמנו, ערכים משפחתיים מדוברים, שיוכלו לעבור הלאה, לדורות הבאים . מתנה לכל החיים, לכל אלו ששייכים לשבט ולאלו שיצטרפו אליו בדורות הבאים.

שירה רוטלוי

במחשבה לאחור, לא יכולתי לבקש איכויות טובות יותר משל הילה. בראש  ובראשונה הנעימות. כולם התאהבו בה מאד מהר. אהבה ותחושה טובה על סט הצילומים היא חשובה מהן כמותה.  על זה יכול לקום ולפעול סרט טוב. האופטימיות שלה והיכולת  לראות את היפה גם בקשיים שיש בכל משפחה עסקה לכולנו להוציא את המיטב מעצמנו. 

התהליך שעברנו ביחד היה מרתק ומקרב. תמיד ידענו שאנחנו משפחה מיוחדת אבל התהליך שהילה העבירה אותנו עם המצלמה רק חיזק את הייחוד , הקשרים בינינו, וההבנה שה-dna  המשפחתי הוא דבר שקיים. צריך למצוא אותו. המצלמה הצליחה להאיר לנו את נקודות החוזק שלו ולהגדיר אותו באופן שיתן לכולנו תחושת שייכות למשהו גדול ומעניק כוחות.