top of page
Ofra 05_edited_edited.jpg
Ofra 01.png

הסיפור של עפרה

Ofra 03_edited_edited.jpg

"השנה הזאת הייתה וואו.. 

את הבטחת לנו תהליך הילה, ואת צדקת בגדול.

החלק של העלאת הזכרונות היה חזק, שנה מאוד מרגשת. 

אמא לא ישנה כבר חודש מרוב התרגשות

 היא בעננים. נתת לה פשוט מתנה מדהימה. 

הזיקוק של הזכרונות האלה ושל המהות של אמא לסרט

זה יצירת אמנות שהיא כולה שלך".

לימור אכמון, בתה של עפרה

bottom of page